Rede Galega de Tecnoloxías Ambientais

El Grupo de Enxeñaria Química Ambiental (EnQA) de la UDC está formado por cuatro profesores doctores (1 catedrático, 1 profesor titular y 2 profesores contratados) y 6 estudiantes de doctorado. 

Líneas de investigación

  1. Depuración de augas residuais urbanas e industriais: augas residuais, depuración, sustentabilidade, dixestión anaerobia, humidais construídos. M. Soto, Isabel Ruíz
  2. Xestión e aproveitamento de residuos orgánicos: residuos, compostaxe, biogás, recollida selectiva. M. Soto
  3. Fraccionamento químico, aproveitamento de materiais lignocelulósicos, identificación e separación de compostos bioactivos (Pasteado, fraccionamento, lignocelulosa, celulosa, lignina, pastas para disolver, organosolv). A. de Vega, P. Ligero

EnQA conta cunha dilatada experiencia en dixestión anaerobia aplicada a efluentes moi diversos, tanto do sector industrial e agroindustrial (conservas mariñas, lácteas, cárnicas, celulosa e madeira, vitivinícola) como de aguas residuais urbanas, así como na depuración e postratamento mediante zonas húmidas construídas (fitodepuración). A combinación do tratamento anaerobio e dos humidais constitúe unha liña de investigación na que o grupo é pioneiro a nivel internacional.

Outra das liñas de investigación céntrase na compostaxe de residuos orgánicos, co obxectivo da recuperación e reciclaxe dos elementos nutrientes, con aplicación preferente na pequena escala, tanto de residuos domésticos como de granxa e agroforestais.

A terceira liña de investigación aplica os procesos de biorrefinaría aos residuos e biomasa forestal co obxectivo de obter materias primas capaces de substituír aos derivados non renovables do petróleo, tais como biocombustibles líquidos, extractos e biomoléculas de interese.

Alén de proxectos de convocatorias públicas de ámbito galego, estatal e europeo, o grupo ten un perfil de carácter práctico e aplicado, a través de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación realizados en colaboración con empresas de diversos sectores.

Últimos proyectos

  1. Performance and validation of HIGH-rate constructed WETland. Grant agreement no 605445. Research for SMEs, FP7-SME-2013. European Commission (2012-2015). AIMEN – Aarhus Universitet - Humigal (Sedaqua) - Kilian Water APS - Rietland BVBA - KT Food APS.
  2. CDTI MDFnanoglued 2013/2015. Programa Innterconecta Feder Galicia. CDTI, INTASA Industrias del Tablero, S.A. (2013-2015)
  3. INTEGRACASTANEA "Proyecto de integración vertical del castaño: De la mejora genética a las producciones finales". Programa Innterconecta Feder Galicia. Ref. IN825A-20131007. Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) (2013-2014).
  4. Técnicas respirométricas y ensayos anaerobios aplicados al diseño y seguimiento de humedales construidos (CTM2011-28384). Ministerio de Economía y Competitividad (2011-2014).

Publicaciones recientes

- Masi F., Rochereau J., Troesch S., Ruiz I., Soto M. (2015). Wineries wastewater treatment by constructed wetlands: a review. Water Science & Technology (in press).
- M. Soto, M.A. Vázquez, A. de Vega, J.M. Vilariño, G. Fernández, M.E.S. de Vicente (2015). Methane potential and anaerobic treatment feasibility of Sargassum muticum. Bioresource Technology 189, 53-61.
- Z. González, A. de Vega, P. Ligero, A. Rodríguez (2015). Valorization of the orange tree pruning by ethanol process. American Journal of Environmental Engineering 2(1), 1-7.
- H.M. Hernández  (2014). Evaluation of Agave Fiber Delignification by Means of Microscopy Techniques and Image Analysis. Microscopy and Microanalysis 20(5), 1436- 1446.
- M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana and M. Soto (2013). Vertical flow constructed wetland treating high strength wastewater from swine slurry composting. Ecological Engineering 50: 37– 43.
- D. de la Varga, I. Ruiz and M. Soto (2013). Winery Wastewater Treatment in Subsurface Constructed Wetlands with Different Bed Depths. Water Air Soil Pollut 224:1485-1497.
- Ferrer, A. Rodríguez, L. Jimenez, A. de Vega (2013). Acetosolv pulping for the fractionation of empty fruit bunches from oil palm industry. Bioresource Technology 132, 115-120.
- D. de la Varga, A. Díaz, I. Ruiz, and M. Soto (2013). Avoiding clogging in constructed wetlands by using anaerobic digesters as pre-treatment. Ecological Engineering 52: 262– 269.
- Villaverde,J.J.;Li,J.;Ligero,P.;Ek,M.;Vega,A. Mild peroxyformic acid fractionation of Miscanthus × giganteus bark. Behavior and structural characterization of lignin. Industrial Crops & Products 35, 261-268 (2012).

Grupo de Enxeñaría Química Ambiental (EnQA)
Departamento de Química Física e Enxeñaría Química I
Facultade de Ciencias
Universidade da Coruña
Alejandro de la Sota, 1 (Campus da Zapateira)
15008 A Coruña